Леся Коваленко

Леся Коваленко

Леся Коваленко

роб. тел. (032) 240 94 40(135)

е-mail: [email protected]

– Вибрані аспекти українського віросповідного законодавства (pdf)

– CHURCH AND STATE IN UKRAINE (pdf)

– Передмова до серії “Джерела Християнського Суспільного Вчення та Служіння” (pdf)

– Переднє слово до книги “Соціяльно зорієнтовані документи УГКЦ (1989–2008)” (pdf)

Леся Коваленко – Директор Інституту

(з 3 жовтня 2007).

Заступник директора Інституту (2006–2007).

Доктор наук (Ph.D.) у царині канонічного права та адміністрації (Люблінський католицький університет, Польща, 2004). Тема докторської дисертації: “Колективний вимір релігійної свободи в українському законодавстві”.

Радник Комісії УГКЦ для сприяння єдності між християнами (з 2007).

Організатор Генеральної асамблеї Конференції европейських комісій “Спра-ведливість і Мир” у Києві (2007).

Учасник експертної комісії з розробки концепції державно-церковних стосунків (2006).

Член Міжнародного товариства до-слідників східного канонічного права (з 2006).

Голова Комісії УГКЦ “Справедливість і Мир” (з 2003).

Науковий співробітник Інституту релігії та суспільства ЛБА–УКУ (2000–2006).

Викладач канонічного права на філософсько-богословському факультеті та в Катехитично-педагогічному Інституті УКУ; викладач курсу “Державно-церковні стосунки” на ліценціятській програмі УКУ (1999–2005).

Асесор судді Патріяршого Трибуналу УГКЦ (1998–2004). З 2004 року – суддя

цього Трибуналу.

Член Українського богословського наукового товариства (з 1998).

Освіта: ліценціят (cum laude) канонічного права – факультет права, канонічного права та адміністрації (Люблінський католицький університет, Польща, 1999–2000); стажування у літній школі “Порівняльне конституційне право: права людини” (Яґеллонський університет, Краків, Польща, 1999).

Автор монографії “Контраверсії релігійної свободи в українському законодавстві” (готується до друку), розділу у книзі Law and religion іn post-Communist Europe / Ed. Silvio Ferrari, W. Cole Durham,

Jr. – Leuven–Paris–Dudley, MA 2003

(Lesia Kovalenko. Church and State in Ukraine, pp. 355–382), статей з проблематики релігійної свободи, державно-церковних стосунків

іканонічного права. Науковий редактор підручника Л. Джероза “Церковне право”

(Львів: Свічадо 2001) та навчального по-сібника Й. Андріїшин “Посібник єпархіального єпископа” (Львів: Свічадо 2002).

Нагорода на IV Загальнопольському конкурсі праць, пов’язаних з регіоном Східної та Центральної Европи “?cie?ka Wschodnia” за магістерську працю Uzyskiwanie statusu prawnego przez Ko?cio? Grecko-Katolicki w ustawodawstwie Ukrainy (Szko?a G?owna Handlowa, Варшава, Польща).