Документи II Ватиканського Собору

Праця над перекладом документів Другого Ватиканського Собору здійснюється в рамках проекту Інституту «Джерела християнського суспільного вчення та служіння». Серія видань цього проекту має на меті показати розвиток суспільно вчення Церкви від початків християнства і до сучасності. Ми переконані, що без оновленого видання «Документів» джерельна база для вивчення соціальної думки Церкви буде неповною. Потреба в такому виданні очевидна. За 40 років від закінчення Собору існує лише один переклад цих матеріалів українською мовою – це видання, що датується 1976 роком, містить документи, перекладені діаспорною мовою, яка далека від норм сучасної української мови У 1996 році видавництво «Свічадо» перевидає «Документи» зі збереженням мови і правопису попереднього видання. Інститут поставив собі за мету подати документи читачеві зрозумілою сучасною мовою. Окрім самих текстів нове видання офіційних документів Другого Ватиканського собору включатиме також коментарі православних та римо-католицьких богословів до кожного твору. Таким чином Інститут дотримується принципу екуменізму при підготовці своїх публікацій і, окрім того, коментарі подають сучасне богословське відчитання соборових документів. Ми переконані, що це полегшить глибше вивчення основних шляхів втілення завдань Церкви. Надалі Інститут планує розміщувати вже перекладені документи на своїй офіційній сторінці. Ми свідомі того, що якісний переклад із латинської мови всіх текстів неможливо зробити швидко, томи ми хочемо, щоб читачі мали доступ до готових текстів, а також коментарів в міру того, як ми їх отримуємо. Зараз Інститут працює над форматом, в якому тексти будуть доступні на нашій сторінці в Інтернеті. Нижче подано перелік документів Другого Ватиканського Собору із зазначенням тих із них, корті вже наново перекладені:

Назва документу

Наявність оновленого перекладу українською мовою

 1. Конституція про Святу Літургію (Sacrosanctum Concilium – “Священний Собор”)  +
 2. Декрет про засоби соціяльної комунікації (Inter mirifica – “З-поміж дивовиж”) +
 3. Догматична Конституція про Церкву (Lumen gentium – “Світло народів”)  +
 4. Декрет про Східні Католицькі Церкви (Orientalium Ecclesiarum – “Східних Церков”) +
 5. Декрет про екуменізм (Unitatisr ed integratio – “Відновлення єдности”)
 6. Декрет про пастирський уряд єпископів у Церкві (Christus Dominus – “Христос Господь”)
 7. Декрет про пристосоване оновлення чернечого життя (Perfectae caritatis – “Досконалої любови”)+
 8. Декрет про священичий вишкіл (Optatam totius – “Бажане всієї”)
 9. Декларація про християнське виховання (Gravissimum educationis – “Вагомість виховання”) +
 10. Декларація про ставлення Церкви до нехристиянських релігій (Nostra aetate – “В наші часи”) +
 11. Догматична Конституція про Боже Об’явлення (Dei Verbum – “Боже Cлово”)
 12. Декрет про апостолят мирян (Apostolicam actuositatem – “Апостольську діяльність”)
 13. Декларація про релігійну свободу (Dignitatis humanae – “Гідности людської”) +
 14. Декрет про місійну діяльність Церкви (Ad gentes divinitus – “До народів послана”) +
 15. Декрет про служіння і життя пресвітерів (Presbyterorum ordinis – “Пресвітерського чину”) +
 16. Душпастирська Конституція про Церкву в сучасному світі (Gaudium et spes – “Радість і надія”)+

Відповідальна за проект Ірина Цюх,

молодший науковий співробітник Інституту релігії та суспільства

e-mail: iryna.[email protected]gmail.com