Секції

Секція №1

Суспільна відповідальність бізнесу
А) практичні аспекти суспільної відповідальності бізнесу

1. Єлизавета Василенко Регулювання діяльності ТНК, їх вплив на державу
( студентка Національного університету «Києво-Могилянська Академія»)

2. Валерия Верведа Социальная отчетность и стабильное развитие компании
(Одесский государственный университет, общественная организация AIESEC)

3. Любомира , Реалізація принципу законності при здійсненні підприємницької діяльності
(викладач Львівського державного університету внутрішніх справ)

4. Юлія Череднікова Суспільна відповідальність бізнесу в Україні на практиці
(бакалавр Національного університету «Києво-Могилянська академія»)

5. Катерина Телюк Економічна мотивація суспільної відповідальності
(викладач, науковий співробітник Львівського інституту банківської справи),

6. Юлія Обіход Соціальна відповідальність бізнесу в Україні сьогодні та вчора (студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія»), завантажте доповідь (pdf)

7. Гордій Остапович Чому бізнесмени повинні багато читати?
(«Школа швидкого читання», викладач),

8. Оксана Зозуляк участь в обговоренні(Центр Мирянського Лідерства, менеджер проєктів, бакалавр з богослов’я)

9. Андрій Васильків Перспективи малого бізнесу в Україні
(семінарист Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Якима та Віталія, єромонахів дрогобицьких)

10. Роман Васьків участь в обговоренні
(керівник відділу Українського Католицького Університету)

Б) концептуальні засади суспільної відповідальності бізнесу

1. Гирик О.С Етичні засади социально відповідального підприємництва
(Львівський інститут банківської справи, УБС НБУ), завантажте доповідь (pdf)

2. Бущак Ольга Етика бізнесу і мораль
(студентка ІІI курсу Волинського національного університету імені Лесі Українки, Інститут соціальних наук), завантажте доповідь (pdf)

3. Максим Мартьянов Роль бізнесу у розбудові нового українського суспільства
(студент факультету фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту Вінницького національного технічного університету)

4. Марія Рудакевич Концептуальні засади відповідальності бізнесу
(доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського державного технічного університету), завантажте доповідь (pdf)

5. Андрій Гев’юк Вплив зовнішніх релігійних факторів на суспільну мораль локальних спільнот України
(асистент кафедри Міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича)

6. Роксолана Вербова Персоналістська економіка у філософії Емануеля Муньє
(асистент кафедри історії філософії, Львівський національний університет імені Івана Франка), завантажте доповідь (pdf)

7. Наталя Церклевич Моральний бізнес – перспективи у майбутньому
(Менеджер проєктів Українського Католицького Університету)

8. Назар Полянськийучасть в обговоренні
(м. Львів)

9. Олена Самсоненкоучасть в обговоренні
(Heard of Environmental Protection Sector)

10. Уляна Щурко (Ткачук)участь в обговоренні
(науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень)

11. Наталя Бордунучасть в обговоренні
(Центр Мирянського Лідерства, менеджер проектів)

Секція №2

Бізнес: баланс між багатством і бідністю

1. Євген Сірий Соціокультурні та релігійні корені підприємництва: соціологічний нарис (кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), завантажте доповідь (pdf)

2. Володимир Судаков Розвиток культури підприємництва як проблема формування корпоративної етики та ринкового механізму корпоративного управління
(завідувач кафедри соціології, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), завантажте доповідь (pdf)

3. Андрій Бунь Шляхи подолання бідності
(семінарист Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Якима та Віталія, єромонахів дрогобицьких),

4. Андрій Мельничук Оцінка бідності в Україні
(семінарист Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Якима та Віталія, єромонахів дрогобицьких)

5. Мар’яна Кутузова, Анна Соколюк Деякі аспекти етичних традицій вітчизняного підприємництва: добродійність та меценатство
(студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, кафедра економічної теорії та менеджменту), завантажте доповідь (pdf)

6. Наталія Данилів Український стиль середнього класу – українське майбутнє
(студентка Львівського національного університету імені І. Франка)

7. Дмитро Горнакевич Бізнес і християнство
(семінарист Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Якима та Віталія, єромонахів дрогобицьких),

8. Ярослав Крижановський Баланс між багатством і бідністю
(семінарист Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Якима та Віталія, єромонахів дрогобицьких),

9. Роксолана Андрусевич Достаток, як фактор впливу на релігійні погляди людей в Україні
(студентка Буковинської державної фінансової академії)

10. Галина Пилипчукучасть в обговоренні
(м. Львів)

11. Галина Панахудучасть в обговоренні
(директор Картографічного видавництва «Ліга»)

12. Клемонца Святославучасть в обговоренні
(студент ІІІ курсу ФБФ Українського Католицького Університету)

Секція №3

Бізнес і політика
(Модератор – Христина Мальцева, Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS)

1. Adrian Berski Dylematy prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej po wst?pieniu do Unii Euro
(Ph.D magister, Uniwersytet Marii Curie –Sklodowskiej, Lublin)

2. Олег Рудакевич Вплив бізнес-етики на формування національно-політичної культури
(кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Тернопільського національного економічного університету)

3. Ярослав Пономаренко Дилемність моралі як такої і бізнес. Українські реалії
(докторант Європейського Колегіуму польських і українських університетів м. Люблін), завантажте доповідь (pdf)

4. Софія Федина Співвідношення концепції миру через вільну торгівлю з сучасною міжнародною політикою
(голова Українського Культурного Руху, магістр)

5. Богдан Мелех Перегляд функцій прокуратури щодо захисту прав людини в Україні
(асистент кафедри правознавства Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького ), завантажте доповідь (pdf)

6. Ірина Туманова Моральність можновладців або шлях до економічного зросту
(студентка Національного університету «Києво-Могилянська Академія»), завантажте доповідь (pdf)

7. Леся Матушевска Міжсекторне партнерство
(докторантка Європейського Колегіуму польських і українських університетів м. Люблін ( Польща)

8. Юлія Дейнеко
(Всеукраїнська студентська рада при МОНу,член колегії від Чернігівської області)

9. Юлія Митришинучасть в обговоренні
(виконавчий директор фонду «Освіта для демократії», студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія»

10. Володимир Мисакучасть в обговоренні
(НСОУ, впорядник гуртка)

11. Роман Коваленкоучасть в обговоренні
(Ericpol Telecom, інженер-програміст)

12. Олег Василишинучасть в обговоренні
(президент МГО «Мій Львів»)

13. Драла Назарійучасть в обговоренні(голова ради студентського руху «Студент за сстудента»

Секція №4

Корпоративна етика
(модератори – Йоган Верстратен, Мирон Роджерс)

1. Соломія Боршош Ідея корпоративної етики в українському бізнес-середовищі
(студентка 4 курсу Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет)

2. Лідія Дяченко Соціальний баланс між власником та персоналом підприємства: стан та перспективи розвитку в Україні
(викладач кафедри економіки та менеджменту Львівської філії Європейського університету), завантажте доповідь (pdf)

3. Ольга Гирик Етичні засади формування соціального бізнесу
(викладач, науковий співробітник Львівського інституту банківської справи

4. Лариса Лазоренко Корпоративна соціальна відповідальність як інноваційна стратегія бізнесу
(к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет „Києво-Могилянська Академія”), завантажте доповідь (pdf)

5. Оля  Кириляк Корпоративна етика в бізнесі та її взаємодія з релігієзнавством
(Буковинська державна фінансова академія, м. Чернівці)

6. Надія Горощук Корпоративний кодекс в кожній компанії свій
(студентка факультету економічних наук, Національного університету «Києво-Могилянська Академія»), завантажте доповідь (pdf)

7. Гирик О. Етичні засади соціально відповідального підприємництва
(Львівський інститут банківської справи, УБС НБУ)

8. Наталія Толочик Етичні принципи в практиці підприємництва
(студентка 3-го курсу Національного університету «Києво-Могилянська академія»)

9. Борис Антон Етика бізнесу
(семінарист Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Якима та Віталія, єромонахів дрогобицьких),

10. Дяченко Лідія Соціальний баланс між власником та персоналом підприємства: стан та перспективи розвитку в Україні
(викладач кафедри економічної теорії та менеджменту «Європейського університету» м. Львів)