соціологічне опитування «Релігійна ідентичність і практики мирян УГКЦ»

У листопаді 2012 року Інститутом Релігії та Суспільства Українського Католицького Університету було проведене соціологічне опитування «Релігійна ідентичність і практики мирян УГКЦ». У дослідженні взяли участь мешканці обласних центрів, міст та сіл Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської області віком від 18 років, що заявили про свою приналежність до Української Греко-Католицької Церкви.

Результати соціологічного опитування демонструють кількісні та якісні характеристики деяких аспектів конфесійної ідентичності, релігійного світогляду й релігійних практик віруючих Української Греко-Католицької Церкви у Західному регіоні.

Зокрема, чи вважають миряни Греко-Католицької Церкви конфесійну приналежність невід’ємним складником ідентичності віруючої людини, чим є для них Церква, з яких причин вони стали членами УКГЦ, яку з характеристик своєї Церкви вони вважають найважливішою та наскільки поширеною серед них є практика відвідування церков інших конфесій. Низька запитань з’ясовує особливості формування релігійних поглядів мирян, їхній зв’язок із церковним вченням, те, якою мірою, на думку віруючих, релігійні норми та цінності впливають на формування їхніх поглядів щодо різних аспектів суспільного й особистого життя. Також розглянуто тему духовно-релігійних практик та уподобань мирян УГКЦ, частина запитань дослідження розкриває образ священика з перспективи мирян, міркування віруючих щодо деяких аспектів поведінки й діяльності духовенства.

З результатами дослідження можна ознайомитися на сайті Інституту Релігії та Суспільств:

Rezultaty_IRS