Матеріали конференції “Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації”

Матеріали збірника XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців присвячені міждисциплінарним питанням у гуманітарній сфері.
Учасники конференції: студенти, аспіранти, молоді науковці з України, Польщі та Білорусії.

Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації_2015