Релігійна свобода і права людини: правничі аспекти

Релігійна свобода і права  людини: правничі аспектиРелігійна свобода і права
людини: правничі аспекти

У 3 т. – Т. 2 / упор. і ред. М. Ма-ринович. – Львів: Свічадо 2001. – 376 с. (серія: “Людина Церква. Держава”) (редагування пере-кладів з англійської мови –
М. Маринович, Л. Коваленко; літературне редагування та коректура Л. Маринович).