Раймунд Шваґер. Чи потребуємо козла відпущення? Насильство та відкуплення у біблійних Писаннях

Раймунд Шваґер.  Чи потребуємо козла  відпущення? Насильство  та відкуплення у біблійних  ПисанняхРаймунд Шваґер.
Чи потребуємо козла
відпущення? Насильство
та відкуплення у біблійних
Писаннях

пер. з нім. М. Томашек. – Львів: Свічадо 2005. – 232 с. (літе-
ратурне редагування М. Мариновича, Л. Мари-нович; коректура Л. Маринович)