Що єднає? Що роз’єднує? Основи екуменічних знань

Що єднає? Що роз’єднує?  Основи екуменічних знань Що єднає? Що роз’єднує?
Основи екуменічних знань (завантаж pdf)

переклав з видання Конфесіє-знавчого інституту Євангелічної федерації Німеччини о.-диякон
А. Михалейко; наук. ред. В. Лю-бащенко, о. Ю. Авакумов, М. Пет-рович. – Львів: Видавництво
Українського Католицького Університету 2007. – 92 с. (літературне редагування та коректура
Л. Маринович).