Соціальна доктрина Церкви

Соціальна доктрина ЦерквиСоціальна доктрина Церкви (Збірник статей)

ред. М. Маринович, перекл. з
італ. Мар’яна Прокопович. – Львів: Свічадо 1998. – 300 с.
(літературне редагування та коректура Л. Маринович)