Енцикліка папи Івана XXIII про встановлення миру між усіма народами в істинні, справедливості, любові та свободі

Енцикліка папи Івана XXIII про встановлення миру між усіма народами в істинні, справедливості, любові та свободі Енцикліка папи Івана XXIII про встановлення миру між усіма народами в істинні, справедливості, любові та свободі (завантаж pdf)

переклав з латинської мови Ростислав Паранько – Львів: Видав-ництво Українського Католиць-
кого Університету 2008. – 53 с