Матеріали зустрічей

Гідність, солідарність, субсидіарність: до громадянського суспільства в Україні (Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Фігас. Львів, 2007, 160 с.

Конфлікти і примирення крізь призму віри: ХІ Всеукраїнська науково (завантаж pdf)(Матеріали ХII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Дрозд. Тех. редактор І. Новіцька. Львів, 2009, 419 с.

Соціальна комунікація: виклики ХХІ століття (Матеріали VІI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)Упор. Л. Бачинська, Л. Коваленко. Львів, 2005, 179 с. Veritas versus Voluntas: Етос сучасної культури (завантаж pdf) (Матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)Упор. Л. Бачинська, Л. Коваленко. Львів, 2004, 112 с.

Людина в силовому полі влади та ідеології (матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції) Liudyna-v-sulovomu-poli-vlady-ta-ideologij

Упор. Ігор Медвідь, ред. Богдан Сиванич. Львів, 2012, 342 с.

Цивілізація любови чи цивілізація насильства: особистісні та суспільні мотивації вибору (Матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Бачинська, Л. Коваленко. Львів, 2003, 172 с.

Феномен сучасної релігійності: богословсько-філософські,історичні та соціологічні аспекти (Матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Бачинська, Л. Коваленко. Львів, 2002, 150 с.

Екуменізм в історії Церкви: здобутки, втрати, перспективи (Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Бачинська, Л. Маринович. Львів, 2001, 183 с.

Соціальні проблеми посттоталітарного суспільства та можливості Церкви (Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Бачинська, Л. Маринович. Львів, 2000, 228 с.

Україна та Об’єднана Європа: християнське коріння та перспективи (Матеріали VІIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Г. Селещук. Львів, 2006, 123 с.

СТЕНОГРАМИ ДЕЯКИХ СЕМІНАРІВ

Діалог людей і культур як шлях нового гуманізму (завантаж pdf) (Матеріали X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Дрозд, Л. Фігас. Львів, 2008, 323 с.

Україна: чия канонічна територія? (завантаж pdf) (Скорочена стенограмасемінару-презентації. Львів, УКУ, 15 квітня 2005 року).

Упор. Л. Коваленко, Г. Селещук.– Львів, 2005, 29 с. (літературне редагування та коректура Л. Маринович).

Юдео-християнський діалог в Україні (Стенограма семінару 19-20 квітня 1999 року. Львів, ЛБА)

Упор. М. Маринович, Л. Фінберг. –
Львів–Київ, 2000, 149 с. (комп’ютерний набір, літературне редагування та коректура Л. Маринович).

Толерантність у релігійній пресі

Упорядкування, літературне редагування та коректура Л. Маринович. – Львів, 1999, 32 с.

Стосунки між Церквою і державою: протистояння, стіна розмежування чи співпраця? (Матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції)

Упор. Л. Бачинська, Л. Маринович. Львів, 1998, 148 с.

Місце українських Церков в екуменічному процесі

Упор. Л. Бачинська. – Львів, 1998, 63 с. (літературне редагування та коректура Л. Маринович).