Релігійна свобода

Рекомендовані джерела

Документи церков і релігійних організацій

 1. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Ioannis Pauli p.II promugatus, AAS 82 (1990), 1033–1363.

 2. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificus Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis MCMXXIX.

 3. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli p. II promugatus, AAS 85 (1983), II, 1–317.

 4. Commentary on the Documents of Vatican II, vol. I-V, red. H. Vorgrimler, New York: Burns&Oates 1969.

 5. Commission Theologique International, Commission Pontificale “Justitia et Pax”, Les chretiens d’aujourd’hui devant la dignite et les droits de la personne humain, Cite du Vatican 1981.

 6. Declaration on Religious Liberty. The First Assembly of World Council of Churches held in Amsterdam, August, 22 – September, 4 1948, New York: Harter&Brothers 1949.

 7. Dignitatis Humanae, текст польський: Sobor Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1967, s  417–424.

 8. Gaudium et Spes, текст польський: Sobor Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1967, s. 537-620.
 9. Jan Paweł II, Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność, текст польський: Paweł VI, Jan Paweł II, Orędzia papieskie na Światowyj Dzień Pokoju, Ryzym-Lublin1987, s. 123-134.
 10. Jan Paweł II, Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej, (przesłany KBWE w Madrydzie 1980), текст польський: J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 271-278.

 11. Jan Paweł II, Orędzie do Sekretarza generalnego ONZ: Wolność religijna podstawą praw ludzkich (2 grudnia 1978 r.), текст польський: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978-1979, t. 2, Warszawa 1982, s. 50-52.

 12. Jan Paweł II, Przemówienia na XXXIV Sesji Zebrania Ogólnego ONZ w Nowym Yorku z 10 października 1979 r., Typis polyglotis Vaticanis, Citta del Vaticano 1979.

 13. Jan Paweł II, Przemówienie w Filadelfii z 3 października 1979 r., текст польський: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978-1979, t. 2, Warszawa 1982, s. 341-342.

 14. Jan Paweł II, Veritatis splendor, tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

 15. Jan XXIII, Pacem in terris, AAS 55 (1963), 279-300.
 16. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

 17. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, promulgowany przez papieża Jana Pawła II, tłumaczenie L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego I Administracji KUL, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2002.

 18. Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany pzez papieża Jana Pawła II, tłumaczenie potwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallotinum 1984.

 19. Leo XIII, Libertas praestantissimum, Acta Leonis XIII, 8 (1888), 237-238.

 20. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Godność i prawa osoby ludzkiej z 5 stycznia 1984 r., „Chrześcijanin w świecie”, № 11 (1985), s. 80-96.

 21. Papieska Komisia Iustitia et Pax, Kościół i prawa człowieka: historyczna i teologiczna refleksia, текст польський: F. Mazurek, Nauczanie społeczne s. 279-283.
 22. Pius IX, Quanta cura et Syllabus errorum z 8 grudnia 1864, [в:] Codicis iuris canonicifontes, P. Gasparri, vol. 2, Romae 1924, s. 744-251; s. 993-1009.

 23. Przemówienie Piusa XII o tolerancji religijnej we wspólnocie państwowej z 6 stycznia 1953 r., AAS 45 (1953), 802.

 24. The Code of Canon Law. A Text and Commentary, ed. by J. A. Coriden, T. J. Green, D. E. Heintschel, New York 1985
 25. The Documents of Vatican II with Notes and Comments by Catholic, Protestant and Orthodox Authorities, ed. by Walter M. Abbott, New Century Publication, NY 1966

 26. United States Catholic Conference, Declaration on Conscientious Objection and Selective Conscientious Objection, Washington: USCC 1971.

 27. Декларація про відносини церкви з нехристиянськими релігіями, “Права людини в україні. Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Aмериканське Бюро захисту прав людини”, Вип. 16, Київ-Харків 1996, ст. 107-110.
 28. Кодекс Канонів Східних Церков, авторизований український переклад, Видавництво ОО. Василіян1993.

 29. Положення про парафії Самбірсько-Дрогобицької ієпархії УНКС, особистий архів автора.

 30. Правила Православіної Церкви з коментарями Никодима, єпископаДальматінсько-Істрійського у 2 т., Пер. з сербської, SPb.: Видавництво Петербурської Духовної академії. T. 1. SPb, 1911; T. 2. SPb, 1912.

 31. Рішення і Постанови Синодів Єпископів Української Греко- католицької Церкви1989-1997, Львів 1998.
 32. Соціальна доктрина Російської Православної Церкви, прийнята на Ювілейному Соборі в Москві 13 16 серпня 2000 року, Москва 2000.
 33. Статут Російської Православної Церквиwww.orthodox.org.ru.

Джерела законодавства України

 1. Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 р.., ВВР (1991), № 38, Ст. 502.
 2. Арбітражний процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 р., ВВР (1992)№ 6, Ст. 56.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року., ВВР (2003), № 40, Ст. 356.
 4. Цивільний Кодекс України. Проект від 25 серпня 1996 р., прийнятий Верховною Радою України в першому читанні 5 серпня 1997 р., Українське право 1 (1999), с. 31- 612.
 5. Цивільний кодекс від18 липня 1963 р., ВВР (1963), № 30, Ст. 463, зі змінами і доповненнями.
 6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р., “Офіційний ВісникУкраїни” 2004, № 16, Ст. 1088.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р., ВВР УРСР (1963), № 30, Ст. 464.
 8. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р., ВВР (1994) № 10,Ст. 45, зі змінами і доповненнями.
 9. Декларація про державний суверенітет, ВВР УРСР (1990), № 3, Ст. 429.
 10. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р., № 436-IV, ВВР (2003), № 18-22,Ст. 144.
 11. Господарський Процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 р., № 1798-XVI,ВВР (1991),  № 6, Ст. 56.
 12. Інформаційний звіт Про стан та тенденції розвитку ситуації на Львіщині та роботи у справах релігії у 2000р., Бігучий архів у справах релігії Львівської облдержадміністрації.
 13. Інструкція про порядок впровадження в життя декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви від 24 серпня 1918 р. СУ РРФСС, 1917-1918, № 62,Ст. 685.
 14. Історія Радянської конституції в декретах і постановах Радянського уряду 1917 – 1936, Київ 1937.
 15. Кодекс про шлюб та сімю раїни від 20 червня 1969 р. № 2006 VII ВВР (1969), № 26,Ст. 204, зі змінами і доповненнями.
 16. Кодекс законів про працю України від10 грудня 1971 р., ВВР УРСР (1971), № 50, Ст.375, зі змінами і доповненнями.
 17. Кодекс Вищого Арбітражного Суду, № 02-5/109 від 29 лютого1996, зі змін. «Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду Ураїни 2(1996), с. 98-102.
 18. Концепція адміністративної реформи в Україні, Київ, 1998, с.62.

 19. Концепція державної політики щодо церкви та релігійних організацій. Проек, розроблений Державним комітетом у справах релігійних, [в:] УЦЕПД ім. О. Разумкова, Інформаційні матеріали до робочого засідання постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в україні: проблеми взаємовідносин» на тему: «Про доцільність розробки проекту Концепції державної політики стосовно релігії і церкви в Україні», Київ, травень 2003, с.5-8.
 20. Концепція нової Конституції від 19 червня 1991 р., ВВР УРСР (1991), № 35, Ст. 446.

 21. Конституція незалежної україни у трьох книгах, ред. С. Головатий, т.3, Київ 1996

 22. Конституція Української радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р.№ 888-IX, ВВР УРСР (1978), № 18, Ст.268
 23. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки від 30 січня 1937 р., Київ 1937
 24. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки від 15 травня 1929 р., Харків 1933.
 25. Конституція України, ВВР (1996), № 30, Ст.141.
 26. Конституція України. Проект в редакції від 24 лютого 1996 р., Київ: Українська правнича фундація 1996, 62 с.

 27. Конституція України. Проект, підготовлений робочою групою Конституційної комісії України 15 листопада 1995 р., 38 с.

 28. Конституція України. Проект, схвалений Конституційною комісією україни 11 березня 1996 р., Київ 1996, 44с.

 29. Конституція України: Коментар до Конституції України, Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України 1996

 30. .Конституція України. Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Нормативні документи та коментарі, автор-упорядник М. Хавроняк, Київ, Парламентське в-во 1999, 544с.
 31. Конституційні акти України 1917-1920, Київ 1992

 32. Конституційний договір Про основні засади і фоункціонування органів державної влади до часу прийняття нової Конституції від 8 червня 1995 р., ВВР (1995), № 18, Ст.133.

 33. Конституція України. Вступ і пояснення Е. Точек, Варшава 1999.

 34. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 р., ВВР (2001), № 25-26, Ст.131.

 35. Кримінальний Кодекс УРСР від 28 грудня 1960 р., ВВР (1961), № 2, Ст. 14, зі змінами і доповненнями.
 36. Культурне будівництво в Україні РСР 1917-1959, збірник документів, т.1, Київ 1959.

 37. Лісовий Кодекс від 21 січня 1994 р., № 3852-XII, ВВР (1994), № 17, Ст. 99, зі змінами і доповненнями.
 38. Лист Державної податкової адміністрації України Про виконання Закону щодо застосування у практичній роботі положень Закону україни Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів від 25 жовтня 1999 р., № 15976/7/29-0119, www.liga.kiev.ua.
 39. Лист Міністерства освіти України Щодо попередження залучення дітей та підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування від 20.04.98 № 1/9-168, www.rada.gov.ua.
 40. Лист Національного Банку України Про ідентифікаційні номери для фізичних осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються їх прийняти від 06.06.2000 р., Налоговий банківський таможний Консулят 2000, № 23, с.6.
 41. Лист податкової адміністрації України Про ідентифікаційні номери від 28.01.2000 р.,№ 216/D/29-0115, www.rada.gov.ua.
 42. Меморандум християнських конфесій в Україні про відмови від насилля у вирішенні міжконфесійних стосунків, «Людина і світ», серпень  (1997), с. 25-26.
 43. Меморандум про співпрацю Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Міністерства інформації та Державного комітету у справах релігійних про співпрацю у вирішенні через мас-медіа проблем релігійно-церковного життя, «Людина і світ», березень 2 (1998), с. 27-28.
 44. Міністерство України у справах національностей, міграцій та культів. Управління у справах релігійних організацій, Рекомендації до практичного застосування Закону україни Про свободу совісті та релігійні організації (постатейні розяснення щодо їх застосування), Київ 1995, 75с.
 45. Найбільш принципові зауваження до Проекту Конституції України, прийнятого у першому читанні 4 червня 1996 р., Київ 1996, 7с.

 46. Наказ Міністерства освіти України Про шкідливий та небезпечний для здоров’я людей вплив харизматичних церков від 6 липня 1999 р., № 1/9-267. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 13-14, липень 1999 р.
 47. Наказом Державного департамету України з питань виконання покарань Про затвердження Правил поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під охорону, і засуджених від 20 вересня 2000 р., № 192, «Офіційний Вісник України», 2000, № 44від 17.11.2000 р.
 48. Основи (концепція) державно-церковних відносин в Україні. Проект, розроблений Інститутом законодавчих передбачень і правової експертизи, УЦЕПД ім. О. Разумкова, Матеріали до засідання постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин», Київ, грудень 2003, с.22-28.
 49. Порівняльна таблиця до проекту Основного Закону України, Київ: Секретаріат ВРУ 1996, 754с.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України Про релігійні організації, віровчення яких не допускає користування зброєю від 10 листопада 1999 р., № 2066, «Урядовий кур’єр»,1999, 8 грудня, с.13-14.
 51. Постанова Кабінету Міністрів України Про умови передачі культових будівель, – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям, від 14 лютого 2002 р.,№ 137, «Офіційний Вісник україни», 2002 р., № 7, с.42.
 52. Постанова Кабінету Міністрів України Про уповноваженого у справах дотримання європейської Конвенсії прав людини від 23 квітня 1998 р., № 557, «Офіційний Вісник України», 1998, № 17, с.42.
 53. Постанова Кабінету Міністрів України Про визнання такими, що втратили чинність постанов Кабінету Міністрів україни від 2 березня 1992 р., № 107 і від 3 січня 1996 р., № 2 від 18 січня 2001 р. № 26, «Офіційний Вісник України» 2001, № 3, від 2 лютого 2001 р.
 54. Постанова Кабінету Міністрів України Про заходи щодо нейтралізації діяльності деструктивних культів, мініиалізації їх впливу на суспільство 1997 р., архів автора.
 55. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження нормативних актів щодо застосування ЗУ Про альтернативну (невійськову) службу від 10 листопада 1999 р.,№ 2066, «Урядовий кур’єр», 1999, 8 грудня, с.13-14.
 56. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження переліку культових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від сплати податків на додану вартість від 12 вересня 1997 р., № 1010,«Офіційний Вісник України» 1997, № 38, с. 2 від 1 січня 1997.
 57. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативи від 10 листопада 1999 р., № 2066, «Урядовий кур’єр», 1999, 8 грудня, с.14
 58. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю від 10 листопада 1999 р., № 2066, «Урядовий кур’єр», 1999, 8 грудня, с.14
 59. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Державний комітет у справах релігії від 3 січня 1996 року, «Збірник Постанов Уряду України», 1996, № 5, Ст.149
 60. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Раду у справах релігій при Кабінеті Міністрів України, від 2 березня 1992 р., № 107, «Збірник Постанов Уряду України», 1992, № 4, Ст.84
 61. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби від 10 листопада 1999 р.,№ 2066, «Урядовий кур’єр», 1999, 8 грудня, с. 11-12.
 62. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Типового положення про управління у справах релігій Київської міської державної адміністрації, віддділ у справах релігій обласної та Севастопольської міської державної адміністрації від 29 червня 1996 р., № 697, «Збірник Постанов Уряду України», 1996 р., № 14, ст.385
 63. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Типового положення про управління у справах релігій Київської міської державної адміністрації, віддділ у справах релігій обласної та Севастопольської міської державної адміністрації від 12 жовтня 2000 р., № 1547, «Офіційний Вісник України», 2000, № 42, с.75.
 64. Постанова Президії ВР УРСР Про заходи по вдосконаленню державно-церковних відносин в Українській РСР від 11 вересня 1990, № 269-XII, www.rada.gov.ua.
 65. Постанова Президії ВРУ Про внесення змін до постанов ВР УРСР про порядок введення в дію Закону УРСР Про свободу совісті та релігійні організації № 3796-XIIвід 23 грудня 1993 року, ВВР (1991), № 13, Ст. 67.
 66. Постанова Ради Міністрів Української РСР Про перелік пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям від 5 квітня 1991 р., № 83, www.zakon.rada.gov.ua.
 67. Постанова Ради Міністрів Української РСР Про статус, структуру і штати Ради у справах релігії при Раді Міністрів Української РСР від 24 березня 1980 р., № 199,www.zakon.rada.gov.ua.
 68. Постанова Ради Міністрів Української РСР Про затвердження Положення про Раду у справах релігій при Раді Міністрів Української РСР від 25 лютого 1975 р., № 98,www.rada.gov.ua.
 69. Постанова ВР УРСР Про концепцію нової Конституції України від 19 травня 1991,№ 1213-XIV, ВВР (1991), № 35, Ст.466.
 70. Постанова ВР УРСР Про порядок введення в дію Закону Про свободу совісті та релігійні організації від 23 квітня 1991 р., № 988-XII, ВВР (1991), № 25, Ст. 284.
 71. Постанова ВР УРСР Про проект нової Конституції України від 1 липня 1992,№ 2525-XIV, ВВР (1992), № 37, Ст.550.
 72. Постанова ВР УРСР Про приєднання УРСР до Факультативного протоколу Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 25 грудня 1990 р.,№ 582-XII, ВВР (1991), № 5, Ст.26.
 73. Постанова ВРУ Про ратифікацію конференції про права дитини від 27 лютого 1991 р., № 789-XIV, ВВР (1991), № 13, Ст. 145.
 74. Постанова ВРУ Про ЗУ про виконання рішень Європейського суду з прав людини, від 4 липня 2002 р., № 38-IV, ВВР (2002), № 33, Ст. 254.
 75. Постанова ВРУ Про звільнення від покарання осіб, засуджених за ухилення від чергового призову на дійсну військову службу за релігійними переконаннями від 23 грудня 1993 р., № 3796-XII, ВВР (1992), «№ 23, Ст. 341.
 76. Постанова ВРУ Засади державної політики у сфері прав людини від 17 червня 1999 р., № 757-XIV, ВВР (1999), № 35, Ст.303.
 77. Проект Концепції державно-конфесійних відносин в Україні, розроблений УЦЕПД ім. О. Разумкова, Матеріали до засідання постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин», Київ, грудень, 2003, с. 3-10.
 78. Проект ЗУРСР Про свободу совісті та релігійні організації від 30 травня 1990 р., «Людина і світ», № 7 (1990), с.8-11.
 79. Проект ЗУ Про порядок проведення масових заходів та акцій, 14 травня 2002, № 0991, www.rada.gov.ua.
 80. Проект ЗУ Про реабілітацію Греко-католицької Церкви з 2000 р.. архів автора.

 81. Проект ЗУ Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації (представлений народним депутатом України В. С. Журавським) від 22 грудня 2000 р., № 1178, www.rada.gov.ua.
 82. Проект ЗУ Про свободу віросповідання та релігійні організації (підготовлений народним депутатом України В. Костицьким), Право і релігія. Збірник матеріалів та нормативно правових актів, ред. В. Костицького, Київ 2000, с.95-112.

 83. Проект ЗУ Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України (щодо права релігійних організацій на безкоштовне користування земельною ділянкою, що перебуває у державній чи комунальній власності) № 5354, www.rada.gov.ua.
 84. Проект ЗУ Про внесення змін до ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації (представлений Кабінетом міністрів України) в редакції від 1 травня 2003 року, реєстраційний № 1281, текст [в:] УЦЕПД ім. О. Разумкова, Матеріали до засідання постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин», Київ, грудень, 2003, с. 29-36.
 85. Проект ЗУ Про внесення змін до ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації (представлений народним депутатом України Л. Григорович) в редакції від 1 вересня 2003 р., реєстраційний № 4185, текст [в:] УЦЕПД ім. О. Разумкова, Матеріали до засідання постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин», Київ, грудень, 2003, с.37-44.
 86. Проект ЗУ Про внесення змін і доповнень до ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації (представлений Кабінетом Міністрів України, в редакції від 25 березня 2002, № 8 – 869/13) , www.rada.gov.ua.
 87. Проект ЗУ Про зміни до ЗУ Про державний реєстр платників податків та інших обов’язкових платежів від №28-270/4, www.rada.gov.ua.
 88. Проект ЗУ Про зміни і доповнення до ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації в редакції від 31 серпня 1996 р., (представлений Кабінетом міністрів України)www.rada.gov.ua.
 89. Проект ЗУ Про внесення змін до ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації від 12 травня 2003 р., № 1281, (представлений Кабінетом міністрів України)www.rada.gov.ua.
 90. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного трактування частини третьої статті 21