Примирення: Україна в Ґраці

Примирення:  Україна в ҐраціПримирення:
Україна в Ґраці

упор і ред. М. Маринович. –
Львів: Свічадо 1999. – 256 с.
(комп’ютерний набір, літературне редагування та коректура Л. Маринович).